„Nasza firma użytkuje dwukanałowy system do dezynfekcji marki D-SAN, zainstalowany w zakładzie produkcyjnym w Dąbrowie Chełmińskiej. Potwierdzamy wysoką skuteczność zainstalowanego systemu w zakresie utrzymania czystości mikrobiologicznej. System sprawdza się również w przypadku konieczności oszczędzania wody w procesach mycia i dezynfekcji.”

MERALLIANCE POLAND DĄBROWA CHEŁMIŃSKA, POLSKA