„System D-SAN odgrywa znaczącą rolę w strategii dotyczącej jakości i bezpieczeństwa produktu”. SVN zainwestowało w automatyczny system dezynfekcyjny D-SAN, po szeroko zakrojonych testach tego sprzętu przeprowadzonych przy udziale Islandzkiego Laboratorium Rybołówstwa (IFL). Wszystkie testy potwierdziły, że system zapewnia znacznie lepsze rezultaty niż konwencjonalne metody utrzymania czystości.”

SVN ISLANDIA